مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگزال جیمز استوارت ( جلد دوم) نوشته جیمز استوارت ترجمه ارشک حمیدی از فاطمی کدمحصول : product_561

0013494_-_100
وضعیت محصول :
قابل تهیه
440,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
500 g
+
جیمز استوارت ترجمه ارشک حمیدی
فاطمی
رحلی
978-964-318-614-2
1600
توضیحات این محصول

کتاب حساب دیفرانسیل و انتگزال جیمز استوارت ( جلد دوم) به نوشته جیمز استوارت و به ترجمه ارشک حمیدی از انتشارات فاطمی می باشد.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09355499511 (مدیریت)