مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

کتاب زبان انگلیسی عمومی (1) انتشارات پوران پژوهش نوشته مهرداد امیری کدمحصول : _____________________________________________1____________________________________________________________________________

0002056_-_550
وضعیت محصول :
قابل تهیه
247,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
0.35 kg
+
مهرداد امیری
پوران پژوهش
وزیری
484
توضیحات این محصول

کتاب زبان انگلیسی عمومی (1) شامل :متن کامل زبان انگلیسی عمومی (1) براساس سرفصل های زبان عمومی و تخصصی مصوب وزارت علوم است و از انتشارات پوران پژوهش می باشد.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09355499511 (مدیریت)