مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

ریاضی دهم تست الگو کدمحصول : product_6

_1243898771
وضعیت محصول :
قابل تهیه
390,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
700 g
+
نویدصفایی-کاظم جلالی-ارشک حمیدی
نشرالگو
وزیری
9786007950579
366
توضیحات این محصول

 ریاضی دهم کتاب تست.

-تقسیم مطالب و پرسش‌های چهارگزینه‌ای بر اساس بخش‌های کتاب درسی

-۲۲۳ پرسش چهارگزینه‌ای در درس‌نامه‌ها

-پاسخ های کاملا تشریحی برای همه ی پرسش های چهارگزینه ایی

-۱۳۱۳ پرسش چهار‌گزینه‌ای در پایان درس‌نامه‌ها

-پاسخنامه ایی شامل نکات کلیدی و مرور مطالب مهم در ابتدای هرفصل .

مشاوران کوشابوک این کتاب رابرای داشتن پایه قوی درریاضیات توصیه میکنند.

                                                                                                                                           

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09355499511 (مدیریت)