مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت جلد اول کدمحصول : product_620

وضعیت محصول :
قابل تهیه
330,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
700 g
+
صداقت
نگاه دانش
رحلی
9647119488
698
توضیحات این محصول

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09355499511 (مدیریت)