مقطع تحصیلی
رشته تحصیلی
درسی
کمک درسی
دانشگاهی
عمومی
مذهبی
زبان
انتشارات
مؤلفان
خرید تلفنی کتاب

شیمی دهم تست نشرالگو کدمحصول : product_9

_35407363
وضعیت محصول :
قابل تهیه
620,000 ﷼ قیــمت محصول :
Out of stock
وزن محــــصول :
600 g
+
مسعودجعفری-مرتضی خوش کیش-روح الله علیزاده-حامدقربانی
نشرالگو
رحلی
9786007950449
620
توضیحات این محصول

- قرار دادن فصل صفر با عنوان ترفندهای محاسباتی برای حل سریع مساله‌های شیمی.

- قرار دادن سؤال‌های کنکور مرتبط با هر زیر فصل در بین سؤال‌ها.

- پاسخ‌های کاملا تشریحی، به همراه ارائه‌ نکات تکمیلی.

- درس‌نامه‌های کامل، به همراه توضیحات جامع، برای فهم بهتر کتاب درسی.

- تفکیک سؤال‌ها از لحاظ سطح دشواری و مرتب کردن آن‌ها به صورت ساده به سخت.

- سؤال‌های ترکیبی از چند زیرفصل در بین سؤال‌ها و سؤال‌های ترکیبی از کل فصل در انتهای سؤال‌ها.

- پوشش تمام نکات زیرفصل‌های کتاب درسی با استفاده از سؤال‌های تألیفی.

مشاوران کوشابوک این کتاب رابرای نتیجه گرفتن بهتردردرس شیمی پیشنهادمیکنند.

فروشگاه کتاب کوشا

+98 2166989008 +98 09355499511 (مدیریت)