گزارش باگ سایت

گزارش باگ سایت

گزارش کنید و جایزه ببرید

دوستان عزیز در نظر داشته باشید باگ به مشکلی از سایت میگویند که شما بعد از انجام عملیات مورد نظر خود نتیجه احتمالی را دریافت نکنید پس در صورتی که همچین چیزی در سایت مراجعه کردید لطفا با استفاده از فرم زیر آن را به ما گزارش کنید و ما پس از دریافت گزارش شما و بررسی مشکل و با توجه به میزان حساسیت مشکل به گزارش دهنده پاداش (کتاب ، کمک هزینه خرید کتاب و...) میدهیم .